Utleige

Når det ikke er egne arrangement i bedehuset, er det mulig å leie huset til selskap o.l. Det finnes dekketøy til middag/ kaffe for 60 – 70 personer.
Agnete Naustdal Aase, tlf . 911 29 071 er kontaktperson for utleie. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å servere alkohol i bedehuset. For medlemmer koster det kr. 750.-, for de som ikke er medlemmer kr. 1500.-

Vi endrer prisene. De som kontakter oss for å leie bedehuset etter 1.12.2014 får følgende priser:
2000 for ikke-medlemmer.
1000 for medlemmer.
Depositum: 500,-.