Styret

Styret for Imf Straume består av:

Kenneth Foss(Formann)

Britt Jorunn Landro

Tove S. Ree

Kirsten Mona Aadland

Helge Kleven

Hanne Marie Ruud

Birger Danielsen

Odd Bjarne Skogestad 1.vara
Marianne Vassnes 2.vara
Arve Myksvoll 3.vara

Utenom styret har Håvard Urhaug ansvar for nettsida,
og Agnethe Aase er kontaktperson for  utleie av bedehuset.