Søndag 6.mars

123Velkommen til storsamlingJohn-Roger-400x400
kl.11.00
Tale v/ John Roger Nesje
Nattverd
Søndagskule
Etter møte blir det kaffi og drøs.
Nb! Bønnemøte kl.10.30
i garderobe nr. 1

Alle er Hjarteleg Velkomne!