Søndag 10.april

123Velkommen til storsamlingRolf Kjøde
i bibelskulehallen
kl.11.00
Tale v/ Rolf Kjøde
Joykidz blir med og synger
Søndagsskule
Etter møte blir det kaffi og drøs
Nb! Bønnemøte kl.10.30
i garderobe nr. 1

Alle er Hjarteleg Velkomne!