Om oss

 

Velkommen til Brattholmen Bedehus

Brattholmen bedehus er et aktivt og moderne bedehus i Fjell kommune utenfor Bergen. Vi feiret 50 års jubileum i 2003. Bedehuset er tilsluttet Midthordland Indremisjon (ImF).

Historie
Alt i 1924/25 var det planer om å bygge bedehus i Brattholmen, og etter oppstart av Indremisjonens ungdomsforening (IUF) i 1936, ble ønsket enda sterkere. Men først i 1952 kom arbeidet i gang og 26.april 1953 ble huset vigslet. Søndagsskolen, som ble startet alt i 1935, fikk nå gode lokaler. YA ble startet i 1953. I tillegg var det også møtevirksomhet og musikklagsøvelser i bedehuset. Senere kom det formiddagstreff (fra 1979), barneklubb, Ving og ungevoksnekoret Telos. Nyeste tilskudd er Brattholmen minigospel (fra august 2010).  Barnehagen Solglytt har vært drevet i kjelleretasjen i bedehuset siden 1977.

Opprusting av bedehuset
I slutten av februar 2003 startet arbeidet med en større modernisering av bedehuset til en kostnad på 2 millioner kroner. Det ble bygget bl.a. nytt kjøkken og nye toalett/garderober i hovedetasjen. I kjelleren fikk barnehagen bedre fasiliteter enn det man hadde før.