Søndagsskulen

Søndagsskulen er kvar søndag,
når det er møte kl. 11.00
i bibelskulehallen!