Bønnemøte

Det er Bønn- og Samtalemøte
i Brattholmenbedehus
kvar onsdag, kl. 19:15!

Det er også Bønnemøte før kvart møte i bibelskulehallen kl.10.30
i garderobe nr.1