Søndag 10.april

123Velkommen til storsamlingRolf Kjøde
i bibelskulehallen
kl.11.00
Tale v/ Rolf Kjøde
Joykidz blir med og synger
Søndagsskule
Etter møte blir det kaffi og drøs
Nb! Bønnemøte kl.10.30
i garderobe nr. 1

Alle er Hjarteleg Velkomne!

Søndag 6.mars

123Velkommen til storsamlingJohn-Roger-400x400
kl.11.00
Tale v/ John Roger Nesje
Nattverd
Søndagskule
Etter møte blir det kaffi og drøs.
Nb! Bønnemøte kl.10.30
i garderobe nr. 1

Alle er Hjarteleg Velkomne!

Søndag 28.februar

123Velkommen til storsamlinganbjørg barane
kl.11.00
Tale v/ Anbjørg Barane
Tema: DIakoni
Sang av Telos
Søndagsskule
Etter møte blir det kaffi og drøs
Bønnemøte kl. 10.30 i garderobe nr.1
Alle er Hjarteleg Velkomne!

Søndag 21.Februar

MakeThumbnailKl.11.00MakeThumbnail
Velkommen til Familiemøte
i bibelskulehallen.
Tweens skal ha ansvar
for deler av møte.

Det blir Drama- Andakt
JoyKidz skal synge
Etter møte blir det mulighet
for å kjøpe middag

Bønnemøte kl.10.30 i garderobe nr.1
Alle er Hjarteleg Velkomne!

123Kl.19.00123
Velkommen til årsmøte i Brattholmenbedehus.
Det blir vanlige årsmøtesaker.
I tillegg blir det kveldsmat.
Alle er her og Hjarteleg Velkommen,
sjølv om du ikkje er medlem!

Søndag 14.Februar

123Velkommen til storsamlingNjål+Skru..
kl.11.00
Tale v/ Njål Skrunes
Tema: «Den Hellige Ånd»
Søndagsskule
Etter møte blir det kaffi og drøs!
Nb! Bønnemøte kl.10.30 i garderobe nr.1
Alle er Hjarteleg Velkomne!

Søndag 31.januar

Kl.11.00MakeThumbnailMakeThumbnail
Velkommen til familiemøte
i Bibelskulehallen!
Andakt v/ Tom Børge Frøvik.
Det blir dåp
Bønnemøte kl. 10.30 i garderobe nr.1!
Alle er Hjarteleg Velkomne!

123Kl.19.00John-Roger-400x400
Velkommen til bibelkveld
på bedehuset.
Undervisning av John Roger Nesje
Tema: Herrens orden for vår
frelse og vårt liv.
Blir sang av Einar Ruud.